HİPNOZ

HİPNOZ

-    “Hipnoz bilincin kritikal faktörünün by-pass edilmesi ve bilinçaltında selektif kalıcı düşüncenin yerleştirilmesi halidir.” 
-    Hipnoz talimatla sağlanan bir hayal kurma şeklidir. Kişiye hipnotist tarafından yönlendirilerek fantezi kurdurulur. 
-    (Yani talimatla hayal kuruyorsanız hipnoza girmişsiniz demektir.) 
-    Hipnoz doğal, değişmiş bir bilinç durumudur. Kişi hipnotik durum denen bir duruma girer ve bu normal durumdan farklı bir durumdur. 
-    Ama bu duruma girmesi de doğal uyarma yoluyla olur yani dışarıdan bedene başka bir madde ya da fiziksel uyaran verilmez. 
-    Hipnoz gevşemiş bir telkine açıklık halidir. 
-    Kişi beden ve zihin olarak o kadar gevşek bir hale girer ki sonunda her türlü telkine açık hale gelir. 
-    (Telkine açık hale gelemezsen hipnozda değilsin demektir.) 
-    Hipnoz belli bir anda belli bir uyarıya  ya da düşünceye yoğun odaklanma halidir. 
    (O halde heyecanlı bir kitap okurken de hipnoz 
     hali vardır)
-    Hipnoz telkinle oluşturulan ve sonra da telkinle değişim yaptırılan bir haldir.