MANUEL TERAPİ

MANUEL TERAPİ

Elle tedavi anlamınada gelen Manuel Terapi eklemlerdeki hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve fonksiyonel bozuklukları gidermek amacıyla yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan, manipülasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon gibi kas tekniklerini içerir.
Manuel tedavi sıklıkla omurga rahatsızlıklarında kullanılmakla beraber, diğer eklemlerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Omurgada özellikle lomber ve servikal disk hernileri, mekanik bel ağrıları, faset sendromlarında uygulanır.

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, manipülasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon gibi kas teknikleri içerir.

Manuel Terapinin amacı,eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi anatomik sınırlar dahilinde ve ağrısız olarak fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır. Manuel Terapinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistemin anatomik, biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir. Manipülasyon teknikleri endikasyonları ve kontraendikasyonları seçebilen özel eğitimli Ortopedik manuel terapi uzmanları yada Osteopat’lar tarafından uygulanmalıdır. Hiç tıbbi bilgisi olmayan ve eğitim almamış kişilerce uygulanması halinde istenmeyen sonuçlar doğurabile