OSTEOPAT KİMDİR

OSTEOPAT NEdir

                            OSTEOPAT KİMDİR


Osteopat teşhis ve tedavide kullandığı yöntemler ve vücut yapılarındaki dengesizliği düzelterek insan sağlığını düzenler. Vücudun yapılarından kasları, kemikleri, organları, bağları,sinirleri, eklemi, fasyayı. Adale ve sinir sistemlerindeki uyumu, organlarla ve cranial sistemle uyumu geliştirerek, sürdürerek, onararak yapılardaki mekanik dengesizlikleri düzelten Osteopatlar tıbbın bütün imkanlarını kullanabilen lisanslı uzmanlardır.
     

Kendi tıp okullarındaki eğitimin yanında geleneksel eğitimİ ve Osteopati eğitimi veren okullarda öğrenim görmüşlerdir. Buna rağmen, Osteopati davranışla ilgili, klinikle ilgili ve biyoloji ile ilgili bilgilere de sahiptirler. 
  

  Osteopatlar sadece tıbbi alanda bir çok bilgiye sahip değildir, Bunun yanında akupunktur, doğu tıbbı, refleksoloji gibi bir çok sağlık ve tedavi yöntemlerinide kullanmaktadırlar. Bu onlara geleneksel ve çağdaş sağlık alanları arasında köprü vazifesi gören Osteopati, bir uzmanlık alanıdır.
   

Sağlığa dikkatin farklı ve tamamlayıcı bir sistemi olan Osteopati, sağlık ve hastalıkla alakalı sorunlarla ilgili düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi öneren geniş kapsamlı prensiplere dayanır.

Osteopati  Amerika’da 150 sene önce uygulanmasına başlanan çağdaş, modern bir bütünlük içeren terapi sistemidir. Vücudumuzun fonksiyonlarını baz alan ve tedavi eden yöntemler bütünüdür. Vücuttaki her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Yani sadece semptomatik değil sebebe yönelik tedavi eder. Osteopat için bütün vücuttaki fiziksel bütünlük hastalık ve sağlık için en önemli faktör olarak görülür. Kemik uzmanlığından çok, Osteopat canlı makinesinin biyomekanikteki üstadıdır
   

 Amerika’da ve Avrupa’ da osteopati yayılmıştır. Bugün tüm Avrupa’ da bir çok okul olup, buralarda fizyoterapist ve doktorlar 5 sene eğitim aldıktan sonra osteopat olarak mezun olmaktadırlar.